ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

 

 

 

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ

 

 

Σας ενημερώνουμε ότι το νέο Δ.Σ αποτελείται από:

 

 

   Πρόεδρος:  Τσιντώνης Κωνσταντίνος  
   Αντιπρόεδρος:  Σκορδάλης Ιωάννης  
   Γενικός Γραμματέας:  Βάθης Δημήτριος  
   Ταμίας:  Μπόττας Κωνσταντίνος  
   Αναπληρωματικός Ταμίας:  Νομικός Πέτρος  
   Αναπληρωματικός Γραμματέας:  Μίτσικας Νικόλαος  
   Έφορος:  Κοντούσιας Δημήτριος  
       

 

 

 

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.

 

Διοικητικό Συμβούλ