ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 

 

 

1.  Αίτηση (2 σελίδες)
2.  Φωτοτυπία ταυτότητας
3.  Φωτοτυπία έναρξης επαγγέλματος
4.  Φωτοτυπία εγγραφής ή πληρωμής στο επιμελητήριο
5.  Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων (Π.Δ.87/96)
6.  Φωτοτυπίες πτυχίων τεχνικών σχολών
7.  Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας 

 

Παρακαλούμε κατεβάστε και τυπώστε την αίτηση εγγραφής νέου μέλους εδώ : pdf

 

 

 

 

Warning! JavaScript must be enabled for this form to work properly.