ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

 

 

27/3/13

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Στις 27 Μαρτίου 2013 έγινε η ετήσια τακτική γενική συνέλευση του σωματίου μας.