ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ & ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

 

 

 

 

 

Από αυτή την σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε σε μορφή  pdf  Ευρωπαϊκούς κανονισμούς, κοινές υπουργικές αποφάσεις, προεδρικά διατάγματα και νόμους που αφορούν το επάγγελμα μας.


Ευρωπαικοί κανονισμοί

ΕΚ   842 - 2006
 
 
ΕΚ 303 -  2008

ΕΚ 1005 - 2009


Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις  (ΚΥΑ)

ΚΥΑ     454

ΚΥΑ   7667

ΚΥΑ   9030

ΚΥΑ 18694


Προεδρικά Διατάγματα και Νόμοι  (ΠΔ-Νόμοι)

Ν. 3982-2011

ΦΕΚ 1232 11-4-12

ΠΔ 1 - 2013


* Εάν δεν έχετε το adobe acrobat για να διαβάσετε τα pdf μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από εδώ.